147 Mrągowo ul Roosevelta 19

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 147
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 19
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek historyzujący zbudowany w początku XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, częściowo otynkowany, posadowiony na ceglanym fundamencie niwelującym spadek terenu, podpiwniczony. Obiekt wzniesiony na planie zbliżonym do litery L. Złożony z dwóch brył - część ustawiona ścianą wzdłużną do ulicy połączona i scalona ze ścianą szczytową części poprzecznej, węższej. Razem tworzą ośmioosiową fasadę.     Wszystkie otwory w budynku zostały rozwiązane analogicznie - zamknięte odcinkowo z gzymsem wspierającym ujęte ceglaną opaską. W drugiej osi pierwszej kondygnacji - drzwi. W piątej i siódmej osi blendy w otworach drzwiowych, W analogiczny osiach drugiej kondygnacji blendy okienne. Okna pierwszej kondygnacji z gzymsem nadokiennym. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Nad oknami drugiej kondygnacji gzyms opaskowy, nad nim prostokątne okienka poddasza. W pierwszych osiach dwa duże okna mieszkalnego poddasza. Dostępna ściana szczytowa trójosiowa. Układ gzymsów analogiczny jak od frontu. W centrum pierwszej kondygnacji drzwi. W pierwszej osi tynkowana blenda okna. Pozostałe otwory analogiczne jak od frontu. Ściana zwieńczona spłaszczonym trójkątnym szczytem. Wewnątrz tynkowana blenda. Szczyt zwieńczony gzymsem schodkowym. Pozostałe ściany obiektu gładkie. Obie bryły z dachami dwuspadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie, z wymienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest