148 Mrągowo ul Roosevelta 20

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 148
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 20
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1355
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3087 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek historyzujący wzniesiony około 1918 r.. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na planie zbliżonym do litery L, na kamienno-cementowym fundamencie niwelującym spadek terenu, częściowo podpiwniczony. Bryła dwukondygnacyjna. Ściany dostępne od obu ulic z otworami pierwszej kondygnacji zamkniętymi odcinkowo z fragmentarycznymi opaskami; okna z parapetami. Otwory drugiej kondygnacji zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi, pełnymi opaskami. Narożnik łączący dwie ściany w pierwszej kondygnacji ślepy, w drugiej zaokrąglony dwuosiowy wykusz. Od strony ul. Roosevelta, w trzeciej osi drugiej kondygnacji  drzwi balkonowe oraz żeliwny balkon obejmujący dwie osie.   Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Nad dwoma środkowymi osiami elewacji, w połaci dachu rozbudowana lukarna, w jej szczycie okulus. Nad ostatnimi osiami drugiej ściany (od ul. Chopina) analogiczna lukarna. Nad narożnym wykuszem także lukarna. Wewnątrz płycina zamknięta łukiem pełnym, z płasko zamkniętym oknem. Dostępna ściana szczytowa ślepa, do niej dostawiona niska dobudówka W szczycie obiektu dwa okna. Dachy dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie, zachowane oryginalne elementy wykończeniowe. Elewacje wymagają odrestaurowania.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest