149 Mrągowo ul Roosevelta 22

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 149
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: wozownia
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 22
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX wieku. Murowany z cegły, obecnie częściowo otynkowany; posadowiony na kamiennym fundamencie, niwelującym spadek terenu. Fasada pierwotnie czteroosiowa, obecnie dwie skraje osie mieszczące bramy zostały zamurowane. Otwory zamknięte odcinkowo. Nad otworami wgłębny pas gzymsu opaskowego. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym.    Dostępna ściana szczytowa dwuosiowa z parą okien zamkniętych płasko. Nad nimi analogiczny wgłębny gzyms opaskowy jak od frontu. Szczyt trójkątny; wewnątrz centralnie umieszczone zgrupowane trzy okienka zamknięte odcinkowo, spośród nich środkowe ślepe. Okna ze wspólnym murowanym parapetem i trzema połączonymi nadokiennikami; flankowane w narożach przez zgrupowane po dwa małe okienka z murowanymi paretami. W szczyciku okulus. Elewacja tylna obecnie otynkowana na biało. W przyziemui drzwi zamknięte płasko. W centrum w pełnej ścianie umieszczone  szerokie drzwi zamknięte odcinkowo. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Do elewacji dostawiona współczesna dobudówka. Budynek główny z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie. Naruszony został układ osi. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest