150 Mrągowo ul Roosevelta 23, młyn z częścią mieszkalną

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 150
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: młyn z budynkiem mieszkalnym
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 23
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1628, 2637
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3198 z 30.10.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 1880 roku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Młyn rozmieszczony na planie prostokąta. Ściana główna trójkondygnacyjna. Osie wydzielone lizenami. Fasada sześcioosiowa. W pierwszej, czwartej i szóstej osi pierwszej kondygnacji drzwi. W pozostałych osiach i kondygnacjach okna zamknięte płasko. Pierwsza kondygnacja oddzielona od reszty wydatnym dachem okapowym. Dostępna ściana szczytowa trójosiowa. W trzech kondygnacjach jedynie tynkowane prostokątne blendy oraz zdobienia w tynku. Szczyt spłaszczony, trójkątny. Ujęty w narożach i zwieńczeniu sterczynami. Druga ścian wzdłużna nieozdobna. Widoczne ślady bo dobudówkach. W pierwszej kondygnacji drzwi. W pozostałych okna zamknięte płasko. Do drugiej ściany szczytowej dostawiona porzecza cześć mieszkalna. Ta złożona z dwóch był. Jedna nieotynkowana z fasadą trójosiową w pierwszej kondygnacji. Te rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji otwory gospodarcze. Ściany szczytowe niedostępna. Druga bryła otynkowana. Trójosiowa. W pierwszej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Kondygnacje w całym budynku rozdzielone gzymsem korundowym. Ściana szczytowa ślepa. Szczyt w formie attyki ze sterczynami w narożach i centrum. Młyn z dachem dwuspadowym, części mieszkalne  z dachami pulpitowymi.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest