151 Mrągowo ul Roosevelta 24

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 151
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 24
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie niwelującym spadek terenu, podpiwniczony. Bryła dwukondygnacyjna o pięcioosiowej fasadzie. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji – drzwi, w pozostałych osiach okna. Otwory zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Okna drugiej kondygnacji z gzymsem podokiennym. Nad oknami również gzyms, powyżej którego niewielkie okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa częściowo niedostępna, druga ślepa. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach, pokrytym dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie, z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest