153 Mrągowo ul Roosevelta 27a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 153
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 27a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
8048
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek historyzujący wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Bryła trójkondygnacyjna, o pięcioosiowej fasadzie. Pierwsza kondygnacja boniowana. Otwory w niej zamknięte odcinkowo. W pierwszej osi brama przejazdowa na podwórze, w trzeciej drzwi i tynkowany balkon. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Skrajne osie zryzalitowane, ujęte boniowaniem. W obu kondygnacjach otwory rozwiązane analogicznie -  zamknięte płasko, ujęte tynkowany opaskami. Okna z fragmentarycznym gzymsem podokiennym, poniżej prostokątne płyciny. W trzeciej osi obu kondygnacji drzwi i ażurowe balkony podtrzymywane przez ozdobne wsporniki. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym poza skrajnymi osiami. Te zwieńczone spływowymi i wolutowymi szczytami ujętymi w narożach sterczynami. Wewnątrz okno z podokiennikiem ujęte w portalu  zwieńczonym trójkątnym szczytem. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach facjaty.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie, bez przekształceń.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest