154 Mrągowo ul Roosevelta 28

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 154
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 28
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w 4 ćwierci XIX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, częściowo podpiwniczony. Bryła dwukondygnacyjna, o siedmioosiowej fasadzie. Obiekt na planie prostokąta z dostawioną do jednej ze ścian szczytowych niższą dobudówką. Otwory w całym budynku rozwiązane analogicznie, zamknięte płasko. Drzwi w osi środkowej pierwszej kondygnacji. Kondygnacje rozdzielone wgłębnym pasem. Okna drugiej kondygnacji z pełnym gzymsem podokiennym. Nad nimi niewielkie okienka strychowe. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe ślepe, zaś w jednym szczycie para okien. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany średnim stanie – stolarka okienna i drzwiowa wymieniona, elewacje wymagają remontu.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest