155 Mrągowo ul Roosevelta 31

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 155
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 31
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek historyzujący zbudowany w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Obiekt złożony z dwóch, dwukondygnacyjnych  brył. Jedna - nieznacznie wyższa na planie prostokąta. Do jej ściany szczytowej dostawiony niższy budynek, także na planie prostokąta. Obiekt przylega ścianą wzdłużną do części głównej, lekko wysunięty poza lico ściany frotowej. Fasada części głównej sześcioosiowa, dwie środkowe osie zryzalitowane. Pierwsza kondygnacja boniowana, w pozostałych boniami ujęta narożniki ściany oraz ryzalitu. Otwory zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami. W obu kondygnacjach okna z pełnym gzymsem podokiennym. Nad oknami pierwszej kondygnacji, poza ryzalitem także nadokienniki. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Nad oknami drugiej kondygnacji poza ryzalitem łukowate naczółki, a w ryzalicie trójkątne. Powyżej gzyms nad którym blendy imitujące okienka poddasza. Ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem wewnątrz trzy prostokątne płyciny z nadokiennikiami. Dostępna ściana szczytowa ślepa, w szczycie dwa duże i trzy małe okna. Do drugiej ściany szczytowej dostawiona druga bryła budynku. W jej ścianie frontowej, w pierwszej kondygnacji okna zamknięte łukiem pełnym, ujęte opaską podtrzymywane przez kolumny. W drugiej osi wgłębny ganek. Druga kondygnacja z oknami zamkniętymi płasko, te ujęte opaskami. W ścianie wzdłużnej analogiczne okna. Elewacja tylna obu części obiektu gładka, nieozdobna z użytkowym przyziemiem. W drugiej kondygnacji części głównej duży balkon.  Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Korpus z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, w połaciach okna dachowe. Druga bryła z dachem wielopołaciowym z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie, bez przekształceń.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest