156 Mrągowo ul Roosevelta 35

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 156
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 35
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w końcu XIX wieku. Murowany z cegły, częściowo otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Bryła jednokondygnacyjna, o trójosiowej fasadzie, rozmieszczona na planie prostokąta.   Okna ujęte częściową, ceglaną opaską. Jedna ściana szczytowa niedostępna, druga ślepa, w szczycie cztery okienka, w szczyciku dwa świetliki. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 

Budynek zachowany w średnim stanie, wymieniona stolarka okienna.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest