157 Mrągowo ul Roosevelta 37

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 157
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Roosevelta 37
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, częściowo podpiwniczony. Obiekt na planie prostotą ze ściętym jednym narożnikiem, w którym w pierwszej kondygnacji drzwi. Otwory okienne w całym budynku analogiczne, zamknięte płasko, nieozdobne. Jedna ściana szczytowa niedostępna. Elewacja tylna pięcioosiowa z osią środkową zryzalitowaną, mieszczącą klatkę schodową. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem wielopołaciowym, krytym dachówką ceramiczną. We frontowej połaci trójosiowa facjata.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie, z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest