158 Mrągowo ul Rybna 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 158
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rybna 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, częściowo podpiwniczony. Bryła obiektu dwukondygnacyjna, rozczłonkowana. Otwory w całym obiekcie zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi płaskimi opaskami. Ściany zamknięte gzymsem. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek pozbawiony cech stylowych.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest