159 Mrągowo ul Rybna 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 159
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rybna 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Obiekt złożony z dwóch brył o różnej chronologii. Starszy obiekt to jednokondygnacyjna, pięcioosiowa budowla. Drzwi w osi środkowej. Otwory zamknięte odcinkowo. W elewacji frontowej, w podokapie niewielkie okienka poddasza. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. W tylnej połaci dwuosiowa facjata. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem. Cześć młodsza (być może powojenna) - trójkondygnacyjna ze spłaszczonym dachem dwuspadowym. Fasada sześcioosiowa, w czwartej osi pierwszej kondygnacji drzwi. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Jedna ściana szczytowa z oknem w ostatniej kondygnacji, druga dwuosiowa z analogicznymi oknami.    
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie, pozbawiony cech stylowych.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest