160 Mrągowo ul Rybna 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 160
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, obecnie magazyn
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rybna 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w końcu XIX wieku. Murowany z cegły, częściowo otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Fasada pięcioosiowa; w pierwszej i trzeciej osi tynkowane blendy po drzwiach, w pozostałych osiach okna ujęte pierwotnie ceglanymi opaskami, obecnie okno w piątek osi gładkie, wokół niego tynkowana ściana. Wszystkie otwory zamknięte odcinkowo. Pomiędzy nimi tynkowana ściana. Fasada zamknięta płaskim pasem tynkowania. Dostępna ściana szczytowa otynkowana, w niej dwuskrzydłowe drzwi garażowe zamknięte płasko (współczesne). Budynek z dachem dwuspadowym, kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Obiekt z widocznymi przekształceniami, wymagający remontu..
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest