167 Mrągowo ul Rynkowa 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 167
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rynkowa 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Złożony z dwóch budynków umieszczonych pod jedną kalenicą (6-7). Fasada trójosiowa, zamknięta gzymsem wieńczącym; w pierwszej osi drzwi i ganek, w pozostałych okna. Dostępna ściana szczytowa ślepa, w szczycie okno. Dach dwuspadowy o nierównych połaciach. W połaci dachu facjata zwieńczona trójkątnym szczytem, wewnątrz półokrągły świetlik.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest