168 Mrągowo ul Rynkowa 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 168
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rynkowa 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Złożony z dwóch budynków umieszczonych pod jedną kalenicą. Fasada obiektu czteroosiowa, zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa ślepa, druga styka się ze ścianą szczytową sąsiedniego budynku. Szczyt trójkątny wewnątrz para okien, nad nimi półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frotowej połaci dachu facjata dwuosiowa facjata z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest