170 Mrągowo ul Rynkowa 10

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 170
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rynkowa 10
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Fasada trójosiowa, w pierwszych dwóch osiach okna, do ostatniej osi dostawiony murowany ganek. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Elewacja tylna z użytkowym przyziemiem. Jedna ściana szczytowa i szczyt nad nią ślepe. Druga ściana szczytowa jednoosiowa z dodatkowym oknem w przyziemiu. W szczycie dwa okna, a w szczyciku półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty obecnie blachodachówką. We frontowej połaci dachu facjata jednoosiowa z dachem pulpitowym. Poza nią współczesne okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z zachowaną oryginalną stolarką okienną, wymieniona stolarka drzwiowa oraz pokrycie dachu. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest