172 Mrągowo ul Rynkowa 12

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 172
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Rynkowa 12
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek wzniesiony w początku XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Fasada trójosiowa, w pierwszej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko. Jedna ściana szczytowa niedostępna, styka się ze ścianą szczytową sąsiedniego budynku. Druga ściana szczytowa ślepa, w jej szczycie okno. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci jednoosiowa facjata z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest