180 Mrągowo ul Sienkiewicza 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 180
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sienkiewicza 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w ............. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Rozmieszczony na planie prostokąta. Dwukondygnacyjny. Cała bryła złożona z trzech części, wszystkie umieszczone pod jedną kalenicą. Budynek numer 6 połączony ścianami bocznymi z budynkiem nr 4 i 8. Fasada pięcioosiowa. Wszystkie otwory zamknięte płasko. W centrum umieszczone w uskokowym portalu drzwi powyżej okna klatki schodowej wyłamane z linii. Elewacja tylna sześcioosiowa. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach wole oka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnio-dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest