182 Mrągowo ul Sienkiewicza 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 182
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sienkiewicza 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Cała bryła złożona z trzech części, wszystkie umieszczone pod jedną kalenicą. Budynek numer 8 połączony ścianą boczną z budynkiem nr 6. Fasada pięcioosiowa. Wszystkie otwory zamknięte płasko, ujęte wąskimi opaskami. W centrum umieszczone w uskokowym portalu drzwi powyżej okna klatki schodowej wyłamane z linii. Dostępna ściana boczna ślepa. Elewacja tylna czteroosiowa. Budynek z dachem trójpołaciowym krytym dachówką ceramiczną. W połaciach wole oka.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest