183 Mrągowo ul Sienkiewicza 9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 183
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sienkiewicza 9
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada z dostawiony drewnianym gankiem i parą okien w ścianie. Elewacja tylna jednoosiowa z niesymetrycznie umieszczonym oknem. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Jedna ściana szczytowa ślepa w drugiej okno. Szczyty trójkątne. Jeden z jednym oknem, drugi ślepy. Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Ganek z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Bryła budynku przekształcona przez dostawiony ganek.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest