186 Mrągowo ul Sienkiewicza 13

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 186
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sienkiewicza 13
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

zbudowany w drugiej ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada jednoosiowa z dostawionym zamkniętym gankiem. Ściana szczytowa ślepa. Nad nią szczyt trójkątny wewnątrz drzwiczki gospodarcze. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Jedna ściana wzdłużna ślepa. Druga ściana szczytowa z oknem i drewniana dobudówką. Powyżej trójkątny szczyt ze świetlikiem.  Budynek z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Bryła budynku zmieniona przez dobudówki.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest