190 Mrągowo ul Słowackiego 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 190
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Słowackiego 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w drugiej ćwierci XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jedno-kondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta.    Złożony z dwóch pierwotnie analogicznych brył umieszczonych pod jedną kalenicą. Fasada dwuosiowa. W pierwszej osi okno, w drugiej osi drzwi poprzedzone gankiem. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Do  dostępnej ściany szczytowej dostawiona murowana dobudówka. Budynek główny oraz dobudówka z dachami dwuspadowymi krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest