192 Mrągowo ul Słowackiego 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 192
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Słowackiego 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek wzniesiony w 2. ćwierci XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie; jednokondygnacyjny. Złożony z dwóch brył umieszczonych pod jedną kalenicą (nr 3 i 4). Fasada opisywanego budynku dwuosiowa, w obu osiach okna. Otwory zamknięte płasko. Dostępna ściana szczytowa ślepa, w jej szczycie jedno okno. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.  W połaciach okna dachowe. Dobudówka również z dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest