201 Mrągowo ul Słowackiego 17

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 201
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Słowackiego 17
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek wzniesiony w 2. ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondyg-nacyjny. Złożony z dwóch analogicznych brył umieszczonych pod jedną kalenicą (nr 17-18). Fasada budynku dwuosiowa, w obu osiach okna. Otwory zamknięte płasko. Dostępna ściana szczytowa ślepa. Szczyt z jednym oknem. Do ściany szczytowej dostawiona murowana brama i bramka połączona z oficyną. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.   
12. Stan zachowania zabytku: 
Część stolarki okiennej wymieniono na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest