203 Mrągowo ul Słowackiego 19

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 203
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Słowackiego 19
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek wzniesiony w 2. ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondyg-nacyjny. Złożony z dwóch analogicznych brył umieszczonych pod jedną kalenicą (nr 19-20). Fasada budynku czteroosiowa, trzy pierwsze osie, w tym trzecia z drzwiami, umieszczone we wgłębnym ganku. Otwory zamknięte płasko, ujęte w ceglane opaski. Dostępna ściana szczytowa ślepa, w jej szczycie niewielkie okno. Obiekt z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach, kryty dachówką ceramiczną.     
12. Stan zachowania zabytku: 
Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest