205 Mrągowo ul Sobczyńskiego 1a, szkoła

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 205
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek szkoły
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sobczyńskiego 1a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Bryła rozczłonkowana. Cześć główna w elewacji frontowej piętnastoosiowa, czterokondygnacyjna.  Trzy środkowe osie z oknami umieszczonymi skośnie. Te osie oraz pierwsza i druga kondygnacja podzielone lizenami. Otwory okienne zamknięte płasko. Nieozdobne. Nad środkowymi osami fasady dziewięcioosiowa facjata. Do jednej ściany bocznej dostawiona  niższa dobudówka z oknami analogicznymi jak w bryle głównej. Do drugiej ściany dostawiona poprzeczna dobudówka. Okna również analogiczne. Obie dobudówki z osami wydzielonymi lizenami. Elewacja tylna części głównej również piętnastoosiowa. W pięciu środkowych osiach dwukondygnacyjny, pięcioosiowy podcień. Pozostałe kondygnacje i osie analogiczne z prostokątnymi oknami. W połaci dachu dziewięcioosiowa facjata. Przylegające do ścian bocznych dobudówki pięcioosiowe z analogicznymi oknami. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytymi dachówką ceramiczną.  
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest