206 Mrągowo ul Sobczyńskiego 1b

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 206
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sobczyńskiego 1b
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek wzniesiony w 2. ćwierci XX wiek. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa sześcioosiowa, dwie środkowe osie zryzalitowane zwieńczone w połaci dachu dwuosiową facjatą. W niej oraz w drugiej kondygnacji ryzalitu balkony. Otwory w całym obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. Facjata zwieńczona falistym szczytem. Ściany szczytowe ślepe, w ich szczytach po cztery okna i dwa świetliki. Elewacja tylna pięcioosiowa. W osi środkowej ryzalit mieszczący klatkę schodową. W pierwszej kondygnacji drzwi. Otwory w nim wyłamane z linii. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Facjaty również z dachami dwuspadowymi.   
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową. Budynek po remoncie.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest