208 Mrągowo ul Sobczyńskiego, cmentarz ewangelicki

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 208
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cmentarz ewangelicki
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sobczyńskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
461
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
3637
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Cmentarz dawny, zamknięty. Istniał w latach 1853-1998. Położony w parku bez wyraźnie czytelnych granic założenia. Najstarszy zachowany nagrobek: Franz Brienn (21.09.1859-25.09.1917). Powierzchnia całkowita cmentarza: ok. 1,5 ha. W południowej części cmentarza zachowały się trzy kwatery rodzinne z nagrobkami i ogrodzeniem w formie architektonicznej. Z pozostałych kwater zachowane podmurówki ogrodzeń, w części przypadków również same kute ogrodzenia. W obrębie części kwater betonowe nagrobki i żeliwne epitafia. W północno wschodniej części cmentarza zachowała się betonowa cembrowina niewielkiej fontanny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Układ całości czytelny, kwater – częściowo czytelny, mogił – częściowo czytelny. Brak ogrodzenie. Cmentarz użytkowany jako park.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest