209 Mrągowo ul Sołtyska 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 209
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek wzniesiony w 2. ćwierci XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Do obu ścian szczytowych dostawione dobudówki-ganki, których dach stanowi podłogę balkonu umieszczonego w półszczycie. Otwory z całym obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem naczółkowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci facjata.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest