210 Mrągowo ul Sołtyska 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 210
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wiek. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondyg-nacyjny, ozmieszczony na planie prostokąta. z dostawioną do ściany frontowej dobudówką. Cześć główna jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem, w którym również okna. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Budynek z dachem dwuspadowym, dobudówka z pulpitowym. Oba pokryte obecnie blachą ocynkowaną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Stolarka okienna wymieniona na plastikową. Brak cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest