214 Mrągowo ul Sołtyska 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 214
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, jednokondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa dwuosiowa. Otwory zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi, cienkimi opaskami. Ściany szczytowe ślepe. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem. Szczyty jednoosiowe. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu facjata.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest