215 Mrągowo ul Sołtyska 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 215
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, oszalowany sidingiem w układzie poziomym. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, jednokondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta z dostawioną do ściany tylnej dobudówką. Elewacja frontowa dwuosiowa. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Szczyty jednoosiowe. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową, ściany szalowane sidingiem. Brak cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest