220 Mrągowo ul Sołtyska 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 220
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony z użytkowym przyziemiem, jednokondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa – szczytowa w przyziemiu z dwuosiowa. W nim dwuskrzydłowe drzwi garażowe i małe okienko. Część właściwa z parą okien. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. W jednej ścianie wzdłużnej drzwi i okno. Oba otwory ujęte ryzalitem.. W drugiej dwa okna. Szczyty trójkątne, we frontowym jedno duże okno. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.  W jednej połaci facjata.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona na plastikową. Brak cech stylowych.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest