222 Mrągowo ul Sołtyska 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 222
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Sołtyska 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Do dwóch ścian bocznych dostawione dwukondygnacyjne dobudówki. Do ściany frontowej i częściowo do dobudówki dostawiony dwuosiowy ganek. Otwory w cały obiekcie zamknięte płasko, nieozdobne. W dostępnych szczytach części głównej po jednym oknie. Obiekt z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Dobudówki z dachami pulpitowymi. 
12. Stan zachowania zabytku:     
Brak cech stylowych, bryła budynku przekształcona dobudówkami.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest