225 Mrągowo ul Torowa 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 225
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Torowa 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny, na planie prostokąta. Elewacja frontowa pięcioosiowa. W osi środkowej pierwszej kondygnacji drzwi oraz malutkie okienko. nad nimi fragmentaryczny gzyms. Otwory w budynku zamknięte płasko umieszczone w cienkich, tynkowanych opaskach. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe ślepe. Szczyty analogiczne wewnątrz  dwa okna. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.   
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest