226 Mrągowo ul Torowa 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 226
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Torowa 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie jednokondyg-nacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa czteroosiowa. W drugiej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko, nieozdobne. Nad dwoma środkowymi osiami w połaci dachu dwuosiowa facjata. Jedna ściana szczytowa ślepa druga jednoosiowa. Szczyty analogiczne z jednym dużym oknem oraz czterema małymi świetlikami w formie wycinka koła. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci facjata.    
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest