227 Mrągowo ul Torowa 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 227
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Torowa 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły na zaprawie, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, jednokondygna-cyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa trójosiowa. W trzeciej osi drzwi. Otwory zamknięte płasko. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Okna zaakcentowane płaskimi, cienkimi opaskami. Ściany szczytowe ślepe. Jeden szczyt z dużym oknem nad nim półokrągły świetlik. Drugi również z jednym oknem oraz trzema świetlikami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci facjata.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek zachowany bez przekształceń.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest