228 Mrągowo ul Warszawska 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 228
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany, z dostawioną do ściany bocznej niższą, prostokątną dostawką. Elewacja frontowa głównej części trójosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi. W skrajnych osiach drzwi. Pierwsza kondygnacja częściowo obłożona płytkami elewacyjnymi. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji naroża boniowane. Okna prostokątne ujęte tynkowanymi opaskami. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe dostępne, ślepe. Układ ścian szczytowych zaburzony. Szczyt trójkątny z pojedynczym okienkiem. Do jednej ściany szczytowej przylega dwukondygnacyjna, trójosiowa dostawka. Pierwsza kondygnacja z zaburzonymi układem osi. W osi skrajnej dodatkowe drzwi. Okna drugiej kondygnacji prostokątne, ujęte w opaskach z pełnym gzymsem podokiennym. Elewacja zamknięta gzymsem wieńczącym. Oba budynki z dachami dwuspadowymi, z oddzielnymi kalenicami, krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesną witrynę sklepową i drzwi. Stolarka okienna częściowo wymieniona na nową. Do jednej ściany szczytowej dostawiona współczesna dobudówka. W dobudówce układ osi pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesną witrynę sklepową i drzwi.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest