229 Mrągowo ul Warszawska 4a (4)

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 229
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 4a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1441
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3098 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 4 ćwierci XIX wieku. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny. Elewacja frontowa  pięcioosiowa. Pierwsza kondygnacja boniowana. Oś środkowa fasady ujęta ryzalitem mieszczącym w pierwszej kondygnacji drzwi. Druga kondygnacja ryzalitu ujęta w narożach boniowaniem. Wewnątrz drzwi prowadzące na balkon z ażurową balustradą. Ujęte tynkowaną, ozdobną opaską zwieńczoną półokrągłym naczółkiem z uszami. Ryzalit zwieńczony naczółkiem ujętym po bokach spływami. Zwieńczenie spłaszczone. Wewnątrz prostokątne okno w opasce nad nim okulus. Osie, poza środkową, w pierwszej kondygnacji przekształcone. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Otwory okienne poza ryzalitem drugiej kondygnacji ujęte tynkowanymi ozdobnymi opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Pod każdym oknem prostokątna płycina. Nad oknami fragmentaryczny gzyms nadokiennym wsparty na dwóch wspornikach. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym wspartym konsolkami. Jedna ściana szczytowa ślepa. Druga tynkowana na gładko, jednoosiowa. Otwory prostokątne nieozdobne. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach, kryty blachą. W połaci frontowej naczółek ryzalitu flankowany dwiema lukarnami.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady częściowo zaburzony przez współczesne witryny sklepowe.   
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest