230 Mrągowo ul Warszawska 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 230
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w początku XX w, bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamiennym fundamencie, niwelującym spadek terenu, dwukondygnacyjny, otynkowany.  Fasada siedmioosiowa. Pierwsza kondygnacja  z częściowo zaburzonym układem osi. W osi środkowej wgłębnie umieszczone drzwi. W pozostałych osiach okna zamknięte płasko. Druga kondygnacja z prostokątnymi oknami ujętymi tynkowaną opaską. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynki częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady częściowo zaburzony przez współczesną witrynę sklepową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest