231 Mrągowo ul Warszawska 6a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 231
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 6a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, dwuosiowy, otynkowany. Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony. W drugiej kondygnacji dwa okna. Nad nimi niewielkie okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa gładka z pojedynczym oknem w drugiej kondygnacji oraz na wysokości poddasza. Okna prostokątne zamknięte płasko. Szczyt trójkątnym wewnątrz  okno flankowane przez dwa świetliki. Kamienica przykryta dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony przez współczesną witrynę sklepową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest