232 Mrągowo ul Warszawska 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 232
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w początku XX w.. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada pięcioosiowa. Układ osi pierwszej kondygnacji zaburzony. W osiach skrajnych drzwi. Okna drugiej kondygnacji ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Nad osiami skrajnymi fragmentaryczny gzyms wieńczący. Nad pozostałymi w połaci dachu trójkątny naczółek obwiedziony gzymsem. Wewnątrz dwa okienka. Druga ściana szczytowa nieodstępna. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony przez współczesna dobudówkę do ściany szczytowej. Układ osi pierwszej kondygnacji fasady zaburzony przez współczesne witryny sklepowe. Stolarka okienna zmieniona na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest