233 Mrągowo ul Warszawska 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 233
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku hotel i kawiarnia Hohenzollern
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1442
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3089 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudzony w 1920 roku. Murowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, częściowo otynkowany. Fasada sześcioosiowa z pierwszą kondygnacją częściowo zaburzoną. W pierwszej i trzeciej osi drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne. Okna od pierwszej do trzeciej osi analogiczne, prostokątne Pomiędzy nimi w kondygnacjach tynkowane kwadraty. Czwarta oś zaakcentowana dwukondygnacyjnym wykuszem. W nim od frontu po jednym dużym prostokątnym oknie, pomiędzy nimi w kondygnacjach kwadratowa płycina. W ścianach bocznych wykuszu po jednym wąskim oknie w każdej kondygnacji. Nad trzecią i czwartą osią w połaci dachu facjata poprzedzona wysuniętym balkonem. Ostanie dwie osie wgłębne z balkonem. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem mansardowym kryty dachówką ceramiczną Facjata z dachem naczółkowym. W połaci frontowej dachu facjata flankowana lukarnami.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi w pierwszej kondygnacji fasady przekształcony przez współczesne witryny sklepowe. Stolarka okienna wymieniona na współczesną, plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest