235 Mrągowo ul Warszawska 10

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 235
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: hotel (dom wycieczkowy)
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 10
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1443
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3080 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany przed 1915 r. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Obiekt na planie prostokąta. Elewacja frontowa w pierwszej kondygnacji czteroosiowa w formie wysokich arkad zamkniętych łukiem pełnym. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym będącym jednocześnie gzymsem podokiennym. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne, sześcioosiowe. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, ujęte tynkowanymi opaskami grupującymi je w układzie pionowym. Dwie środkowe osie w formie pozornego ryzalitu. Okna nieznacznie szersze od pozostałych osi. Skraje elewacji oraz ryzalit wyznaczone pozornymi lizenami. Część środkowa, w zwieńczeniu pozornego ryzalitu, w połaci dachu, zwieńczona facjatą w formie podkowy; wewnątrz niej okno i drzwi prowadzące na balkon. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa z oknem w pierwszej kondygnacji. Pozostałe ślepe. Budynek z dachem wielopołaciowych o nierównych połaciach kryty blachą. W połaci frontowej facjata flankowana lukarnami.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Witryny w pierwszej kondygnacji fasady – współczesne. Ubytki w tynku.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest