236 Mrągowo ul Warszawska 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 236
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku : ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
Brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Elewacja frontowa  w pierwszej kondygnacji ośmioosiowa. Okna o nierównej wielkości zamknięte płasko, ujęte opaskami z podokiennikiem. W trzeciej osi drzwi ujęte lizenami. Drzwi również w ostatniej osi. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym będącym jednoczenie gzymsem nadokiennym pierwszej kondygnacji. Druga kondygnacja dziesięcioosiowa. Otwory od drugiej do ósmej osi ujęte razem gzymsem pod i nadokiennym. Pozostałe okna w tynkowanych opaskach z parapetem. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu trzy lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:     
Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest