237 Mrągowo ul Warszawska 13

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 237
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 13
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
2078
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3669 z 1.03.1994 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w połowie XIX w., przebudowany w l. 20-tych XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny w tym trzecia kondygnacja w formie nadbudowanego poddasza. Fasada sześcioosiowa. W pierwszej kondygnacji w pierwszej osi drzwi nad nimi okuls. Drzwi również w czwartej osi. Otwory okienne w formie witryn sklepowych zwieńczonych pełnym gzymsem nadokiennym. W drugiej kondygnacji okna zamknięte płasko ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Pierwsza oraz czwarta oś oraz narożnik ostatniej osi, obu kondygnacji ujęte wydatnymi pilastrami tworzącymi w osiach pozorne ryzality. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Nadbudowane poddasze-trzecia kondygnacja z oknami zamkniętymi płasko ujętymi prostymi opaskami. Elewacja zamknięta gzymsem. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji fasady współczesne witryny sklepowe.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest