238 Mrągowo ul Warszawska 14

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 238
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 14 i 14a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa dwuosiowa. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi W drugiej kondygnacji para prostokątnych okien w opaskach z parapetami. Fasada zamknięta wysuniętą ścianą ponad połać dachu, zwieńczona ozdobnym gzymsem wieńczącym, pod nim dwie kwadratowe blendy. Dostępna ściana boczna ślepa. Budynek przykryty dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Układ osi pierwszej kondygnacji fasady zmieniony przez współczesne witryny. Układ bryły zmieniony przez dobudówkę.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest