239 Mrągowo ul Warszawska 14a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 239
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 14a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Elewacja pierwotnie trójosiowa, obecnie zaburzona. W skrajnej osi drzwi w prostym portalu, którego górna powierzchnia tworzy podłogę niewielkiego balkonu. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściana szczytowa dwuosiowa z prostymi oknami. W szczycie pojedyncze okno. Budynek przykryty dwuspadowym dachem z dachówki ceramicznej. W połaciach dachowych wystawki.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony ze zmieniona bryłą przez dostawienie dobudówek do obu ścian wzdłużnych, Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona częściowo na plastikową. Okno w pierwszej kondygnacji zamurowane.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest