240 Mrągowo ul Warszawska 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 240
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku : ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Elewacja frontowa pięcioosiowa. Trzy środkowe osie ujęte ryzalitem  zwieńczonym trójkątnym naczółkiem, obwiedziony gzymsem, wewnątrz którego okulus. W osiach poza ryzalitem w pierwszej kondygnacji drzwi w drugiej okno w opasce, zamknięte płasko  z gzymsem podokiennym. Pierwsza kondygnacja ryzalitu z drzwiami w ostatniej osi. W pozostałych oknach – witryny. W drugiej kondygnacji okna umieszczone w prostokątnych płycinach te rozdzielone pilastrami. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek częściowo przekształcony. Okna i drzwi w osiach ryzalitu na poziomie pierwszej kondygnacji zmienione, ze współczesną stolarką. Otwór drzwiowy w piątej osi powiększony ze współczesną stolarką.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest