242 Mrągowo ul Warszawska 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 242
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny (obecnie sklep)
6. Nazwa własna zabytku: ---
7. Adres zabytku: ul. Warszawska 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany w 4 ćwierci XIX w.. Murowany z cegły, jednokondygnacyjny, otynkowany. Złożony z dwóch brył. Jedna w formie wycinak koła ta przylga do prostokątnej, wysuniętej bryły. Elewacja frontowa obu części boniowana. Układ osi w fasadzie zmieniony. Elewacje zamknięta gzymsem wieńczącym, zwieńczona pełną attyką. W części zaokrąglonej na narożach attyki umieszczone sterczyny. Jedna ściana szczytowa nieodstępna, druga ślepa ze schodkowym szczytem.
12. Stan zachowania zabytku:     
Budynek przekształcony. Układ osi w fasadzie zmieniony przez współczesne witryny sklepowe i drzwi.
13. Uwagi:         
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest